Liên hệ

Giờ mở cửa
  • 11:00-23:00 T2,6,7,CN
  • 11:00 – 15:00, 17:00-23:00 T3,4,5
Call

0967.171.782

ĐẶT BÀN

Đặt bàn giữ chổ ngay thôi.

0967 171 782